Profesní kynologie

Výhody pro

Psovody

  • Víte, co bude požadováno

    Víte, co od Vás bude vyžadováno v praxi a po splnění standardizace bude na vše plně připraveni.

Manažery

  • Víte, co očekávat

    Už nemusíte srovnávat desítky výkonových zkoušek psovodů. Při standardizaci přesně víte, co očekávat a co vyžadovat.

Klienty

  • Víte, za co platíte

    Víte, za co platíte. Při využívání služeb profesionálního psovoda s platnou standardizací máte naprosto přesný obrázek, co požadovat. Zároveň máte jistotu, že psovod odvede svou práci dle stanovených kriterií.

Profesní kvalifikace


PK Psovod bezpečnostní služby

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Psovod bezpečnostních služeb
Cena zkoušky pro rok 2018  –  2.500,- Kč

Zkoušky a přípravné kurzy ke státní zkoušce v současné době pořádáme ve Středních Čechách.

PK Strážný

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Psovod bezpečnostních služeb
Cena zkoušky pro rok 2018  –  1.000,- Kč (poskytujeme množstevní slevy)

Zkoušky a přípravné kurzy ke státní zkoušce organizujeme po celé ČR.

Gen. Klapálka 213/2, Kralupy n. Vlt. 17.5.2018 15.30 hod. ZKOUŠKA
Holušická 3 Praha 4 – Chodov 21. 5. 2018 v 10.30 hod. ZKOUŠKA
Gen. Klapálka 213/2, Kralupy n. Vlt. 21.5.2018 15.30 hod. ZKOUŠKA
Holušická 3 Praha 4 – Chodov 25. 6. 2018 v 9.00 hod. ZKOUŠKA

PK Detektiv koncipient

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Psovod bezpečnostních služeb
Cena zkoušky pro rok 2018  –  1.400,- Kč

Zkoušky a přípravné kurzy ke státní zkoušce organizujeme po celé ČR.

Historie

Do roku 1989 byla kynologie v civilním sektoru využívána v drtivém měřítku pouze ve své sportovní podobě. Ikdyž samozřejmě nemůžeme pominout letitou součinnost kynologie v rámci SVAZARMu a tedy možností využít psovody a psy při mimořádných událostech jako účinou pomoc státním složkám v případě vyžádání. Služební kynologie byla využívána pouze státními složkami o je tomu tak dosud.

Po roce 1990 došlo ve společnosti k mnoha převratným změnám. Pokud uvažujeme v rovině zajišťování bezpečnosti, tak značný objem činností byl přenechán k zajišťování civilními pracovníky. Vznikl tak nový směr podnikání – privátní bezpečnostní průmysl. Jako vče co začíná z ničeho nic, na zelené louce, začínala činnost velkým nadšením a drtivá většina začínajících subjektů byla přesvědčena, že se jedná o činnost velmi jednoduchou, zvládne ji v podstatě každý a dá se na ní velmi slušně vydělávat. Je pravdou, že to tímto způsobem krátký čas i fungovalo.

Postupem času však začalo být patrné, že zajišťování bezpečnostních činností je velmi široké a složité pole a zvládat tuto práci lze pouze na vysoké profesionální úrovni na základě špičkových vědomostí a maximálního nasazení. Jednou z oblastí, která byla nově budována je právě profesní kynologie.
Většina kynologů v tuto chvíli prohlásí: „Služební kynologie, sportovní kynologie, profesní kynologie… kynologie je přeci jenom jedna!“. To je sice pravda, tedy pokud o tomto tématu budeme diskutovat za slunného dne na zahradě.

Pokud však má psovod se psem mezi 2. a 3. ráno projít odstavené železniční vagony a zajistit v nich pobývající nepovolené osoby, v žádném případě si s sebou nemůže vzít psa cvičeného sportovním způsobem.

Dále musí být psovod vytrénován v mnoha směrech netýkajících se kynologických záležítostí – od asertivního jednádí, přes BOZP až po dokonalou znalost příslušných právních norem České republiky.

Proto iCyA inciovala vytvoření a vytvořila ve spolupráci s mnoha dalšími orgány standard Psovoda bezpečnostní služby. Standard je zařazen v Národní Soustavě Kvalifikací (NSK). Zkouška je vykonávána v souladu se zákonem 179/2006 Sb. o uznávání výsledů dalšího vzdálávání. Pokud uchazeč zkoušku splní získává tedy státní osvědčení, že vykonal profesní zkoušku v dle hodotícího standardu.

V loňském roce byla možnost získání státní zkoušky rozšířena schválením standardu Psovod bezpečnostní – specialista pro vyhledávání akcelerantů a PBS – specialista drogy… Pro rok 2016 jsme si dali v této oblasti za cíl vypracovat a prosadit schválení standardu PBS – specialista pro detekci výbušnin.